top of page

THE LEGEND FESTIWAL - 25.03.2023 - GLIWICE

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

Wnioski akredytacyjne powinny zostać nadesłane w postaci formularza w terminie najpóźniej tydzień przed imprezą. Wnioski akredytacyjne przekazane po ww. terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Tylko poprawnie wypełniony wniosek będzie rozpatrzony przez Biuro Prasowe. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.

Akredytacje mogą uzyskać tylko osoby pełnoletnie. Biuro Prasowe może odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Akredytacje zostaną przyznane tylko tym Redakcjom, które opublikują minimum jedną zapowiedź wydarzenia do 22.03.2023 i podeślą do Biura Prasowego do wglądu link/skan publikacji, z jednoczesnym zobowiązaniem do opublikowania relacji z Wydarzenia.

Złożenie wniosku akredytacyjnego wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Sfera.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY
Rodzaj akredytacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sfera z siedzibą w Rybniku, moich danych osobowych, podanych w poniższym formularzu w celu:

Szczegółowe informacje o tym jakie informacje zbieramy i w jakim celu oraz zasady ich przetwarzania znajdziesz na www.soundofgravity.eu

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Sfera z siedzibą w Rybniku, ul. Kasprowicza 4, 44-200 Rybnik. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za gromadzenie danych: media@sferasportu.pl

Dziękujemy za rejestrację! Potwierdzenie otrzymania akredytacji prasowej prześlemy na podany w formularzu adres e-mail.

​​KLAUZULA RODO

 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych, osoba aplikująca o akredytację przyjmuje do wiadomości, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sfera z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kasprowicza 4, 44-200 Rybnik.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji procesu akredytacji oraz do celów marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. f RODO),

  • wykonania ciążących na obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit c RODO),

  •  

 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu akredytacji, a ich niepodanie uniemożliwi jego przebieg.

 4. Odbiorcą danych osobowych będą np. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające ew. wymianę korespondencji.

 5. Prawa przysługujące :

 • żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;

 • żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 • żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;

 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez .

 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogą kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail: media@sferasportu.pl.

bottom of page